infopack logo

nrb-metoder

1.0.1

Detta är Nationella Riktlinjer för livscykelmiljö för byggd miljös lagringsplats av metodbeskrivningar

Utbyte av en landxml-fil - Metod om Utbyte av en landxml-fil

Jämför fil Öppna i webbläsare Ladda ner Se meta fil
# Utbyte av en LandXML-fil LandXML är ett icke-proprietärt filformat för data om anläggningar. Formatet underlättar delning av data mellan olika verktyg och syftar främst till att dela data från projekteringsverktyg till verktyg som används i ett produktionsskede för utsättning och maskingstyrning/guidning. LandXML.org initierades i december 1999 i USA. I juli 2006 expanderade LandXML.org över hela världen och växte till en organisation med hundratals medlemsföretag och myndigheter. LandXML har en utbredd användning i Sverige. Den aktuella versionen är LandXML 1.2\. Organisationen och utvecklingen av LandXML är inte längre aktiv. I takt med att IFC för anläggningar och infrastruktur utvecklas inklusive IFC Alignment kan IFC på sikt ersätta användning av LandXML. ## Att beakta Att beakta vid framtagning av LandXML-filer: ### Underlag till utsättning * Följande rekommendationer bör följas när underlag för utsättning levereras: * Ytmodeller som innehåller punkter med samma x- och y-koordinat men olika z-koordinat får inte förekomma. * Volym- och punktobjekt ska ha korrekta definitionspunkter. * Korsande linjer för samma objekttyp får inte förekomma. * Installationer, till exempel VA, ska ha avsättningen rätt placerad. * Ledningar i mark ska redovisas med polylinjer med höjder för VG. * Vid exporter till dwg ska korrekt lagerhantering användas. * Terrängmodeller ska ha beskrivningar om vad som avses, till exempel Schaktbotten. ### Underlag till maskinstyrning Följande rekommendationer bör följas när underlag för maskinstyrning levereras: * Filstorlek bör inte överstiga 3 Mb. * Relevanta och korta namn (max 8 tecken) ska användas för namngivning av databaser, koder med mera. * Linjemodell med linjeobjekt ska användas, inte 3D triangelytor. * ÖK kantstenlinje och kantstenlinje i höjd med färdig väg ska vara parallellförskjutna 1 mm i plan. * Inga slutna polygoner eller cirklar får förekomma. * Dubbla punkter får inte förekomma. * Korsande linjer får inte förekomma. * Korta segment ska undvikas. * Ytmodeller som överlappar varandra ska levereras i olika modellfiler. ### Koordinatsystem * LandXML filer ska exporteras i ett globalt koordinatsystem. ### Kodning * Gällande struktureringsprinciper för information genom objektsegenskaper eller CAD-lager ska appliceras i underlaget. Koder för exempelvis olika linjer som beskriver kantsten eller schaktbotten ska användas. ## Verktyg Ett flertal CAD- och andra programvaror stöder LandXML. Exempelvis: * [Adtollo Topocad](https://adtollo.se/topocad/entreprenader/maskinguidning/) * [Autodesk Civil 3D](https://knowledge.autodesk.com/support/civil-3d/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/ENU/Civil3D-UserGuide/files/GUID-C77216E8-09FA-4D63-8182-400E9C2DB0A4-htm.html) * [Bentley Microstation](https://docs.bentley.com/LiveContent/web/Bentley%20SewerCAD%20SS5-v1/en/GUID-A9CAA79F29724F6A9ECC1F34BBE4868D.html) * [LandXML Validator](http://www.landxml.org/webapps/LandXMLValidator.aspx) ## Rekommendation LandXML rekommenderas inte som ett generellt format för informationsutbyte under projektering och produktion av anläggningar. Formatet ska användas för vissa väldefinierade tillämpningar, primärt i produktion. En leveransspecifikation för information ska användas där innehållet och syfte(n) med leveransen av LandXML specificeras. Generellt sett rekommenderas att låta en mätansvarig kontrollera LandXML-filen innan den används som underlag till utsättning eller maskinstyrning.