infopack logo

nrb-metoder

1.0.1

Detta är Nationella Riktlinjer för livscykelmiljö för byggd miljös lagringsplats av metodbeskrivningar

Upplägg av en webbaserad kravportal - Metod för Upplägg av en webbaserad kravportal

Jämför fil Öppna i webbläsare Ladda ner Se meta fil
# Upplägg av en webbaserad kravportal Informationskrav- och anvisningar dokumenteras typiskt som dokument med bilagor för tabeller och mallfiler. Dessa anvisningar är svåra att underhålla och tillämpa och utvecklas ständigt. Nationella Riktlinjer erbjuder möjlighet att använda en webbaserat portal istället som underlättar distribution, tillämpning och underhåll av krav och anvisningar. En webbaserat portal för informationsleveranskrav kan vara utgöra en komplettering till exempelvis projekteringsanvisningar. Det står en organisation fritt att använda denna möjlighet och kan alternativt välja att utveckla egna webb- eller dokumentbaserade krav och anvisningar med hjälp av Riktlinjernas innehåll. Riktlinjernas förvaltare erbjuder en specifik och valfri webbadress till en kravportal. I hostningen ingår det underhåll av portalen inklusive säkerhetskopiering. Riktlinjerna innehåller en mall för en kravportal som i stora drag följer Riktlinjernas uppbyggnad och innehåll. En organisation kan välja vilka delar av Riktlinjer som ska inkluderas i den organisationsspecifika kravportalen. I regel följer detta urval paket 4 som avser informationsleveranskrav. ![Beskrivning över hur en webbaserad kravportal agerar stöd](https://storage.googleapis.com/storage.infopack.io/swe-nrb/nrb-metoder/1.0.1/upplagg-av-en-webbaserad-kravportal/media/webbaseradkravportal1.png) (Figur: Beskrivning över hur en webbaserad kravportal agerar stöd i projektet) Om en organisation redan har krav och anvisningar kan Riktlinjernas förvaltningsorganisation bistå med att inarbeta dessa anvisningar. Ett sådan arbete planeras separat och ingår inte i standarderbjudandet. Det går också att utveckla en webbaserat portal för informationsleveranskrav vidare med övriga anvisningar från en organisation, såsom projekteringsanvisningar. Det går även att etablera portalen som en webbportal till exempelvis ett projekt som en projekthubb där information om projektets framdrift och händelser inarbetas. Se även gemensam datamiljö för projekt – informationsportal. ## Tillämpning i praktiken Webbaserade kravportaler är främst gjorda för tillämpning i projekt. En organisation har i regel flera projekt och för varje projekt kan det gälla specifika krav relaterade till exempelvis byggnadsverket eller programvaror som används. En organisation, såsom en byggherre, rekommenderas att upprätta en central kravportal som gäller för samtliga projekt som genomföras i organisationens regi. För varje projekt kan en projektanpassning tas fram. Detta kan ske med hjälp av ett antal mallfiler som projektanpassas såsom gränsdragning, koordinater, organisation, m.m. Det är också möjligt att skapa en specifik webbsida per projekt. Riktlinjernas förvaltare kan bistå med rekommendationer för upplägg av projekt. ## Versionshantering ### Versioner av Nationella Riktlinjer i relation till versioner i organisation Varje kravportal som tas fram utifrån Riktlinjerna baseras på en viss version av Riktlinjerna. Det står organisationen fritt att uppdatera den egna kravportalen med reviderade versioner från Riktlinjerna. ![Versionshanteringen på kravportaler i relation till Nationella Riktlinjer](https://storage.googleapis.com/storage.infopack.io/swe-nrb/nrb-metoder/1.0.1/upplagg-av-en-webbaserad-kravportal/media/webbaseradkravportal2.png) (Figur: Versionshanteringen på kravportaler i relation till Nationella Riktlinjer) ### Versioner av centrala krav i en organisation i relation till versioner i ett projekt Samma princip som ovan gäller inom en organisation. Om en organisation tar fram en projektspecifik webbportal till ett projekt utifrån en central kravportal kan en organisation välja att uppdatera den projektspecifika portalen i valfri takt, utifrån centrala anvisningar som utvecklas. ![Versionshanteringen på kravportaler i relation till centrala krav i organisationen](https://storage.googleapis.com/storage.infopack.io/swe-nrb/nrb-metoder/1.0.1/upplagg-av-en-webbaserad-kravportal/media/webbaseradkravportal3.png) (Figur: Versionshanteringen på kravportaler i relation till centrala krav i organisationen)