infopack logo

nrb-metoder

1.0.1

Detta är Nationella Riktlinjer för livscykelmiljö för byggd miljös lagringsplats av metodbeskrivningar

Samordning av byggnads- och våningsnummer, höjder och koordinater - Metod om Samordning av byggnads- och våningsnummer, höjder och koordinater

Jämför fil Öppna i webbläsare Ladda ner Se meta fil Ladda ner PDF

Samordning av byggnads- och våningsnummer, höjder och koordinater

Samordning av byggnads- och våningsnummer, höjder och koordinater rekommenderas.

Det är vanligt förekommande att det refereras på olika sätt till byggnader och/eller våningar under projektets gång beroende på kontext, ansvarig part, programvara, m.fl.

Informationssamordnaren i projektet ansvarar för samordning och upprätthållande av informationen kring byggnader och våningsnummer.

Följande tabell visar på ett exempel på en sammanställning. Tabellen hålls uppdaterat under projektgenomförande och distribueras med fördel digitalt via en webbportal för enkel åtkomst och sökning.

Byggnad Våningsplan Våningsplan Plushöjd FG (m) HUSDEL PLANID Reviderad
(Beteckning) (ID) (Beteckning) (fält i namnruta) (fält i namnruta)
Anges endast om ritningen visar en specifik ritningsdel, Inget värde anges om ritningen berör flera plan.
HUS 1 1 PLAN 1 3,325 1 2018-08-23
HUS 1 1 PLAN 1 4,625 1 2016-10-10
HUS 1 1A PLAN 1A 6,035 1 2017-06-14
HUS 1 1B PLAN 1B 6,425 1 2017-06-14
HUS 1 2 PLAN 2 8,725 2 2016-10-10
HUS 1 3 PLAN 3 13,325 3 2016-10-10
HUS 1 4 PLAN 4 18,025 4 2016-10-10
HUS 1 5 PLAN 5 22,625 5 2016-10-10
HUS 1 6 PLAN 6 26,425 6 2016-10-10
HUS 1 7 PLAN 7 30,625 7 2016-10-10
HUS 2 1C PLAN 1 5,175 1 2018-08-23
HUS 2 2 PLAN 2 8,725 2 2016-10-10
HUS 2 3 PLAN 3 13,325 3 2016-10-10
HUS 2 4 PLAN 4 18,025 4 2016-10-10
HUS 2 5 PLAN 5 22,625 5 2016-10-10
HUS 2 6 PLAN 6 26,425 6 2016-10-10
HUS 3 1 PLAN 1 4,625 1 2016-10-10
HUS 3 2 PLAN 2 9,125 2 2016-10-10
HUS 3 4 PLAN 4 18,025 4 2016-10-10
HUS 3 5 PLAN 5 22,625 5 2016-10-10
HUS 3 6 PLAN 6 26,425 6 2016-10-10
HUS 3 7 PLAN 7 30,63 7 2016-10-10
HUS 4 1C PLAN 1 5,175 1 2018-08-23
HUS 4 2 PLAN 2 8,725 2 2016-10-10
HUS 4 3 PLAN 3 13,325 3 2016-10-10
HUS 4 4 PLAN 4 18,025 4 2016-10-10

Ett till exempel på en sammanställning, inklusive koordinat- och höjdsystem för respektive byggnad.

Byggnad / Område
(Beteckning)
Registerfastighet Byggnadsverksnummer SWEREF
99 18 00
RH2000 (mm)
HUSID
(för namnruta)
Byggnad /
Område (ID)
Reviderad
(ÅÅÅÅ-MM-DD)
HUS 1 Kattrumpstullen 7 A0060001 X: 152898720 1 1 2018-09-13
Y: 6581991206
Z: 0
°: 0
HUS 2 Kattrumpstullen 8 A0060002 X: 152898720 2 2
Y: 6581991206
Z: 0
°: 0
HUS 3 Kattrumpstullen 10 A0060003 X: 152898720 3 3
Y: 6581991206
Z: 0
°: 0
HUS 4 Kattrumpstullen 8 A0060004 X: 152898720 4 4
Y: 6581991206
Z: 0
°: 0
Samredovisning Kattrumpstullen 8 A0060002, X: 152898720 24 24 2017-08-14
Hus 2 & 4 A0060004 Y: 6581991206
Z: 0
°: 0
Samredovisning Kattrumpstullen 7, A0060001, X: 152898720 X1 X1 2018-04-19
Hus 1,2 & 4 Kattrumpstullen 8 A0060002, Y: 6581991206
A0060004 Z: 0
°: 0
Samredovisning Kattrumpstullen 7, A0060001, X: 152898720 X2 X2 2018-04-19
Hus 1 & 2 Kattrumpstullen 8 A0060002 Y: 6581991206
Z: 0
°: 0
Samredovisning Kattrumpstullen 7, A0060001, X: 152898720 X3 X3 2018-04-19
Hus 1 & 3 Kattrumpstullen 10 A0060003 Y: 6581991206
Z: 0
°: 0