infopack logo

nrb-metoder

1.0.1

Detta är Nationella Riktlinjer för livscykelmiljö för byggd miljös lagringsplats av metodbeskrivningar

Revideringshantering (PM) - Metod för Revideringshantering (PM)

Jämför fil Öppna i webbläsare Ladda ner Se meta fil Ladda ner PDF

Revideringshantering (PM)

Revideringar görs på handlingar som har uppnått status GODKÄND. Processerna nedan baseras på Svensk standard SS 32206:2008 Byggdokument – Ändringar.

Revidering av ritning

Följande process gäller för revidering av ritningar:

  1. Markera och ange revidering på aktuella ritningar.
  2. Uppdatera ritningsförteckning.
  3. Skapa ändrings-PM.
  4. Genomför informationsleverans.

Markera och ange revidering på aktuella ritningar

Varje ändring markeras med ett revideringsmoln på ritytan. Vid efterföljande ändring utgår tidigare markering, se exempel nedan.

Beskrivning av ändringsmarkeringar

(Figur: Beskrivning av ändringsmarkeringar, vid efterföljande ändring så utgår tidigare markering)

Följande uppgifter skapas/ändras i ritningens namnruta:

Se exempel nedan.

Uppdateringar som krävs i ritningsstämpel vid ändringar

(Figur: Uppdateringar som krävs i ritningsstämpel vid ändringar)

Uppdatera ritningsförteckning

Följande uppgifter skapas/ändras i ritningsförteckningens sidhuvud:

Följande uppgifter skapas/ändras för ritningsförteckningens informationsmängder:

Ovan beskrivna fält är markerade i figuren nedan.

Fält som ska uppdateras i ritningsförteckning

(Figur: Fält som ska uppdateras i ritningsförteckningen)

Skapa ändrings-PM

Skapa ändrings-PM enligt projektets mall. Se exempel på mall nedan.

Skapa ändrings-PM enligt projektets mall

(Figur: Bild på exempelmall av ett ändrings-PM)

Genomför informationsleverans

Leverera samtliga handlingar.