infopack logo

nrb-metoder

1.0.1

Detta är Nationella Riktlinjer för livscykelmiljö för byggd miljös lagringsplats av metodbeskrivningar

Namnruta för CAD-modeller - En namnruta för CAD-modell — en ”modellstämpel” — är ett block med attribut som används i lagerbaserade modellfiler för att vid filutbyte kunna förse modellen med information.

Jämför fil Öppna i webbläsare Ladda ner Se meta fil
# Namnruta för CAD-modeller En namnruta för CAD-modell — en ”modellstämpel” — är ett block med attribut som används i lagerbaserade modellfiler för att vid filutbyte kunna förse modellen med information, till exempel om vilken part som ansvarar för innehållet, vilket datum som filen skickats och vilken status innehållet har. Vilka attribut namnrutan ska innehålla bestäms på projektnivå. Därefter distribueras blocket ut till projektmedlemmarna. Namnrutan ska uppdateras vid varje delning av modell. Om samordning ska göras mellan olika teknikområden ska namnrutan från respektive teknikområde placeras så de skymmer varandra. För att information om ändringar som gjorts i filerna inte ska finnas på två ställen ska man i rutinerna för delning av filer tydligt ange vid vilka typer av leveranser som ändringsinformation ska framgå i ändrings-PM eller i namnrutan. Vid leverans av fastställda handlingar ska ändringsinformationen alltid framgå av en ändrings-PM. ## Förslag på attribut **Ansvarig part –** [värdelistan](www.nationella-riktlinjer.se/grunder/vardelistor/ansvarig-part/) finns tillgänglig via Nationella Riktlinjer **Filnamn –** Metod för filbenämning finns i Nationella Riktlinjer **Handlingsstatus –** [värdelistan](https://www.nationella-riktlinjer.se/grunder/vardelistor/handlingsstatus) finns tillgänglig via Nationella Riktlinjer **Status –** värdelistan för gransknings- och godkännandestatus finns tillgänglig via Nationella Riktlinjer **Delningsdatum –** **Ändringar – WIP**