infopack logo

nrb-metoder

1.0.1

Detta är Nationella Riktlinjer för livscykelmiljö för byggd miljös lagringsplats av metodbeskrivningar

Lägesstruktur - En lägesstruktur redovisar den spatiala nedbrytningen av ett projekt.

Jämför fil Öppna i webbläsare Ladda ner Se meta fil Ladda ner PDF

Lägesstruktur

En lägesstruktur redovisar den spatiala nedbrytningen av ett projekt, det vill säga att utgörs av en fastighet som består av ett antal byggnader, och som i sin tur består av trapphus, våningsplan, lägenheter, och utrymmen. Strukturen för nedbrytningen är densamma i varje projekt men skiljer sig i antal byggnader, trapphus, och etcetera.

Nedan visas ett exempel på en vanlig hierarkisk nedbrytning av ett bostadsprojekt.

NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 NIVÅ 4 NIVÅ 5
Byggnad
Byggnad Trapphus
Byggnad Trapphus Våningsplan
Byggnad Trapphus Våningsplan Lägenhet
Byggnad Trapphus Våningsplan Lägenhet Utrymme

Varje nivå tilldelas en specifik identifikation, se exempel i tabellen nedan.

Byggnad Trapphus Våningsplan Lägenhet Utrymme
03
03 B
03 B 10
03 B 10 04
03 B 10 04 02

Identifikationen för respektive nivå i lägesstrukturen aggregeras med ett definierat syntax enligt nedan:

NIVÅ SYNTAX
Byggnad [Byggnad]
Trapphus [Byggnad][Trapphus]
Våningsplan [Byggnad][Trapphus].[Våningsplan]
Lägenhet [Byggnad][Trapphus].[Våningsplan][Lägenhet]
Utrymme [Byggnad][Trapphus].[Våningsplan][Lägenhet].[Utrymme]

Förutom identifikatonen beskrivs varje nivå med en Beteckning och Beskrivning. Se exempel i tabellen nedan.

Byggnad Trapphus Våningsplan Lägenhet Utrymme
Identifikation 03 03B 03B.1003B.1004 03B.1004.02
Beteckning HUS 3 TRP 3B PLAN 1 LGH 3B.1004 KLK
Benämning Byggnad 3 Trapphus 3B Entréplan Lägenhet 3B.1004 Klädkammare

Värdena ovan definieras av projektets arkitekt och ska följa den beskrivna lägesstrukturen samt metodik för identifikation av respektive nivå.