infopack logo

nrb-metoder

1.0.1

Detta är Nationella Riktlinjer för livscykelmiljö för byggd miljös lagringsplats av metodbeskrivningar

Hänvisningar i handlingar - Metod för Hänvisningar i handlingar

Jämför fil Öppna i webbläsare Ladda ner Se meta fil Ladda ner PDF

Hänvisningar i handlingar

Följande metodik nedan är beskriven enligt BEAst-standard, se relaterat.

Tillämpning

Syftet med anvisningen är visa exempel hur man kan skapa enklare och snabbare sökbarhet till handlingar.

Anvisningen är ej programspecifik men Bluebeam Revu Extreme har använts för att vissa exempel på tillämpning av automatgenererade hyperlänkar.

Innehåll BEAst Hänvisningar

I standarden presenteras följande exempel på hänvisningar i handlingar:

1. Från situationsplan till översiktsplan
**2. Från plan till sektion
**3. Från sektion till plan
4a.  Från orienteringsfigurer till delplaner
4b.  Exempel från orienteringsfigur till delplaner
5a.  Från slipstext till HF/Handlingsförteckning till AF/Allmänna föreskrifter
5b.  Från slipstext till översiktsplaner
5c.  Från slipstext till övriga hänvisningar
6a.  Från planritning till typrumsbeskrivning
6b.  Från planritning till rumsbeskrivning
7. Exempel på färgkoder för hyperlänkar
8. Handlingsförteckning
9.Uppställningsritningar
10. Litteratabeller

Innehåll BEAst Hänvisningar

Hänvisningar från plan till sektion ska finnas med på samtliga planritningar oavsett delplan eller översiktsplan. Hänvisning per plan och inte intervall för att underlätta att se att alla handlingar finns och underlättar hantering i mobila enheter genom att klicka direkt på respektive plan.

Hänvisningar från plan till sektion enligt BEAst

(Figur: Hänvisningar från plan till sektion enligt BEAst (exempel 2))