infopack logo

nrb-metoder

1.0.1

Detta är Nationella Riktlinjer för livscykelmiljö för byggd miljös lagringsplats av metodbeskrivningar

Anvisningar för PDF-handlingar - Anvisning för att underlätta och säkerställa PDF-handlingar

Jämför fil Öppna i webbläsare Ladda ner Se meta fil Ladda ner PDF

Gränsdragningsmatris

En gränsdragningsmatris ska upprättas och användas i uppdrag för att säkerställa att rätt utförare tar ansvar för rätt objekt i CAD-modeller. Matrisen fastlägger gränsdragning och ansvar för objekt, det vill säga vilken utförare som har det överordnade konsultansvaret (gränsdragning), samt vilken utförare som ansvarar för att modellera objektet i CAD-modeller (ansvar) genom alla projekteringsskeden.

Matrisen ska användas vid start av konsultuppdrag, samt vid upphandling och kontraktering av entreprenörer. Den ska kommuniceras till projektets informationssamordnare och modellansvariga.

Gränsdragningsmatrisen nedan är baserat på underlag från BIM Stockholm, och är anpassat för tillämpning av BIMTypeCode. Den går dock att använda med valfritt identifikationssystem, till exempel CoClass, BSAB eller BIP.

Matrisen består av en uppställning av byggdelar enligt BIMTypeCode med respektive Typkod och tillhörande Typkategori.

Kulörerna anger vilken utförare som ansvarar för att modellera byggdelen, samt till vilket skede dessa ska förfinas i modellen och därmed delges övriga parter.

Gränsdragningsmatris där kulörerna anger utförande aktör

(Figur: Gränsdragningsmatris där kulörerna anger utförande aktör)

Mallfil inkl. vägledning