infopack logo

nrb-metoder

1.0.1

Detta är Nationella Riktlinjer för livscykelmiljö för byggd miljös lagringsplats av metodbeskrivningar

Genomförandeplan för BIM - En genomförandeplan för BIM (BIM Execution Plan, BEP) syftar till att beskriva hur en grupp leverantörer av information ska genomföra beställarens krav på informationshantering, som redovisas i uppdragets informationsleveranskrav.

Jämför fil Öppna i webbläsare Ladda ner Se meta fil Ladda ner PDF

Genomförandeplan för BIM

En genomförandeplan för BIM (BIM Execution Plan, BEP) syftar till att beskriva hur en grupp leverantörer av information ska genomföra beställarens krav på informationshantering, som redovisas i uppdragets informationsleveranskrav.

I ett anbudsskede tar en potentiell grupp av leverantörer fram en genomförandeplan för BIM, med syfte att för beställaren beskriva gruppens arbetssätt, kompetenser, kapacitet och förmåga att möta ställda krav på informationsleveranser.

Efter tilldelning av uppdraget ska den vinnande leverantörsgruppen utveckla genomförandeplanen för BIM i syfte att bekräfta förmågan att leverera information enligt beställarens krav. Den utvecklade planen ska samordnas med beställarens övergripande krav på informationsleveranser, inklusive hantering av information från övriga leverantörsgrupper.

Beställaren ska utse en huvudansvarig part för definition och samordning av genomförandeplaner för BIM bland utsedda leverantörsgrupper.

Innehåll

En genomförandeplan för BIM innehåller typiskt följande information:

Anvisningar och standarder

BIM Execution plans enligt Penn State

PennState BIM Project Execution Planning Guide är en handbok som innehåller utförliga anvisningar kring hur genomförandeplaner för BIM kan utformas inklusive mallar och exempel. Den har funnits i flera år, och har blivit en de facto-standard, särskild internationellt.

Kapitel 5 guiden är av särskilt intresse. Här beskrivs på ett strukturerat sätt arbetsgången för framtagande och implementering av en BIM genomförandeplan.

SS-EN ISO 19650-serien

SS-EN ISO 19650-serien innehåller anvisningar för upprättande av genomförandeplaner för BIM. Denna är på stark frammarsch i Europa och Norden, och ersätter till stor del PennStates handbok.

Bygghandlingar 90 del 8

I Sverige tas genomförandeplaner för BIM i regel fram med delar av eller helt enligt strukturen från Bygghandlingar 90 Del 8. Det är dock inte ovanligt att en traditionell CAD- eller BIM-manual döps om till genomförandeplan för BIM, utan att ändra på krav på innehåll enligt ovan.

Rekommendation

Det rekommenderas att genomförandeplaner för BIM inkluderas i uppdrag där information levereras. Strukturen enligt ovan ska tillämpas. I första hand bör anvisningar i SS-EN ISO 19650-serien följas.