infopack logo

nrb-metoder

1.0.1

Detta är Nationella Riktlinjer för livscykelmiljö för byggd miljös lagringsplats av metodbeskrivningar

Gemensam datamiljö i projekt - Metod för upprättande av gemensam datamiljö i projekt.

Jämför fil Öppna i webbläsare Ladda ner Se meta fil Ladda ner PDF

Gemensam datamiljö i projekt

Introduktion

En gemensam datamiljö (common data environment, CDE) definieras i ISO 19650-1 som en överenskommen informationskälla som används för insamling, hantering och spridning av informationsmängder genom en kontrollerad process. En gemensam datamiljö består i regel av en samling av olika verktyg för olika syften.

En gemensam datamiljö ska användas under hela projektprocessen. Projektorganisationen ändras ständigt och många olika parter är oftast inblandade i projekt: byggherre och konsulter, verksamheter, hyresgäster, angränsade projekt, entreprenörer, med flera. Det stora antalet aktörer och olika roller ställer höga krav på hantering av roller, säkerhet och support.

Typiska systemkrav

En gemensam data miljö ska tillämpas för hantering av projektinformationskrav, informationsleveranskrav och projektinformationsmodeller. En gemensam datamiljö ska bland annat tillgodose kraven på informationssamordning, till exempel:

Stadier för information

Information kan befinna sig i fyra stadier:

Funktioner i projekt

Den gemensamma datamiljön ska tillgodose behovet för:

Projektledning

Exempel på verktyg och funktioner

Integration Projektplanering, ändringshantering
Omfattning Omfattningsbeskrivning, Work Breakdown Structure (WBS), kravhantering
Tid Planering av tid och resurser
Ekonomi Ekonomistyrning, inköp, leverantörsfakturor, prognoser
Kvalitet Kvalitetsstyrning, projektinformationskrav, informationsleveranskrav, granskning och godkännande, egenkontroll
Miljö Miljöstyrning, miljökrav, hantering av byggvarubedömningar, hantering av förorenad mark, vatten, massor och byggmaterial, rapportering till tillsynsmyndigheter, checklistor för miljökrav i projektering, arbetsmiljöstyrning
Organisation Organisationsplan, rollbeskrivningar och ansvar, kontaktlista
Kommunikation Kommunikation, möten
Risk Riskhantering, riskregister
Upphandling Upphandlingsplan, leverantörsregister
Intressenter Intressenthantering och kommunikation

Tillstånd och avtal

Miljötillstånd, trafikplaner, arbetsområde, detaljplan, störnings- och skadehantering, bygglov, fastighetsavtal

Projektproduktprocesser

Filhantering i 2D och/eller 3D, leveranspaket

Olika verktyg

En gemensam datamiljö består ofta av en samling av olika verktyg för olika syften. Typiska verktyg som förekommer är listade här. Olika leverantörer av verktyg erbjuder olika kombinerade lösningar där fler än ett av verktyg listade här kan ingå. Det är ingen förutsättning att alla verktyg ska komma från en och samma leverantör.

Rekommendation

Följande rekommendationer bör följas när den gemensamma datamiljön i projekt utformas: