infopack logo

nrb-metoder

1.0.1

Detta är Nationella Riktlinjer för livscykelmiljö för byggd miljös lagringsplats av metodbeskrivningar

Filutbytesmatris - Metod för upprättande av filutbytesmatris

Jämför fil Öppna i webbläsare Ladda ner Se meta fil Ladda ner PDF

Filutbytesmatris

Syftet med filutbytesmatrisen är att klargöra vilka filformat som ska användas vid utbyte av CAD-filer mellan olika CAD-verktyg. Varje CAD-verktyg som används i uppdraget ska inkluderas i filutbytesmatrisen. Vid behov kan genom noter i matrisen ytterligare krav på informationsleveransen specificeras, till exempel användning av ”objekt enablers” som möjliggör att specialobjekt kan visas i andra applikationer än den som producerat objekten.

Filutbytesmatrisen ska redovisas i informationsleveranskrav och/eller genomförandeplan för BIM, och uppdateras efter behov under projektet.

Informationsansvariga för respektive uppdrag ansvarar för att uppge lämpliga format och säkerställa att informationsutbyte görs enligt dessa format.

Uppdragets informationssamordnaren ansvara för att samordna filutbytesmatrisen.

Exempel på en mall för en filutbytesmatris:

Exempel på filutbytesmatris

(Figur: Exempel på filutbytesmatris)

Exempel på ifylld filutbytesmatris:

Exempel på ifylld filutbytesmatris

(Figur: Exempel på ifylld filutbytesmatris)

Anmärkningar (exempel):

  1. Kräver “IFC Model Exchange with ARCHICAD for Revit” insticksprogram.
  2. Kräver särskilda exportinställningar.