infopack logo

nrb-metoder

1.0.1

Detta är Nationella Riktlinjer för livscykelmiljö för byggd miljös lagringsplats av metodbeskrivningar

Filbenämning enligt BH90 - CoClass - Metod om Filbenämning enligt BH90 - CoClass

Jämför fil Öppna i webbläsare Ladda ner Se meta fil
# Filbenämning enligt BH90 - CoClass Metoden ger anvisningar för namngivning av modellfiler, ritningsdefinitionsfiler och ritningsfiler, liksom för ritningsnumrering. Metoden är baserad på boken om CoClass och tillämpning av Bygghandling 90 Del 8, tillsammans med principen för ritningsnumrering enligt SS 32271:2016. Benämningen består av följande sju delar: 1. [Ansvarig part](/innehall/vardelistor/ansvarig-part/): Anges med ett eller två tecken. 2. Innehåll: Anges med med sex tecken. 3. [Redovisning](/innehall/vardelistor/redovisningssatt/): Anges med ett tecken. 4. Husnummer: Anges med två tecken. 5. Våning/Plannummer: Anges med två tecken. 6. Del/Löpnummer. Anges med tre tecken. 7. Filformat: Enligt gällande filformat. För klassifikationsdelen används CoClass med sex positioner. Observera: detta är ett avsteg från Bygghandlingar 90 del 8 som rekommenderar två positioner. Klassifikationsdelen kan användas på ett flexibelt sätt med exempelvis koder för: * funktionellt system * konstruktivt system * komponent. Vid behov går det även att använda koder för: * utrymme * byggnadsverk * byggnadsverkskomplex. För exempel, se metoden [Filbenämning enligt BH90 – BSAB](/innehall/metoder/filbenamning-enligt-bh90-bsab/) och byt ut del 2 klassifikation från två till sex tecken.