infopack logo

nrb-metoder

1.0.1

Detta är Nationella Riktlinjer för livscykelmiljö för byggd miljös lagringsplats av metodbeskrivningar

CAD-modellbaserat utsättningsunderlag - Detta dokument syftar till att anlägga ett ramverk för arbete med modellbaserat utsättningsdata

Jämför fil Öppna i webbläsare Ladda ner Se meta fil Ladda ner PDF

CAD-modellbaserat utsättningsunderlag

Detta dokument syftar till att anlägga ett ramverk för arbete med modellbaserat utsättningsdata. Då kraven på data varierat kraftigt mellan olika verktyg på marknaden ges här en generell bild av hur data behöver utformas. Det är alltså nödvändigt för en organisation eller ett projekt att utifrån dessa riktlinjer utarbeta specifika krav utifrån de specifika behoven.

Inför informationsbyte behöver man framförallt komma överens om:

Enkla geometrier

Generellt kan sägas att data till utsättning behöver utgöras av programmens minsta gemensamma nämnare, vilket i praktiken betyder så enkla geometrier som möjligt. Det är mycket vanligt att data genomgår koordinattransformationer på sin väg ut mot byggarbetsplatsen. Komplexa objekt, till exempel de som byggs upp med parametriska data, kan bli förvrängda eller helt sluta fungera efter en transformation. Många programvaror som hanterar utsättningsdata hanterar inte komplexa objekttyper.

Data för utsättning bör därför utgöras av:

Filformat vid informationsutbyte

Man bör sträva efter att använda format som är utformade för interoperabilitet, alternativ äldre väl etablerade format från de större mjukvarutillverkarna.

Vanliga filformat för lagring är:

Underlag till utsättning

Följande rekommendationer bör följas när underlag för utsättning levereras:

Underlag till maskinstyrning

Följande rekommendationer bör följas när underlag för maskinstyrning levereras:

Underlag från geotekniker

Följande data bör ingå i underlag från geotekniker:

Underlag för pålar

För redovisning av pålning bör följande levereras: