infopack logo

nrb-metoder

1.0.1

Detta är Nationella Riktlinjer för livscykelmiljö för byggd miljös lagringsplats av metodbeskrivningar

Anvisningar för PDF-handlingar - Följande metodik är en sammanfattning av BEAst-standarden BEAST PDFGuidelines 2.0.

Jämför fil Öppna i webbläsare Ladda ner Se meta fil Ladda ner PDF

Anvisningar för PDF-handlingar

Följande metodik är en sammanfattning av BEAst-standarden BEAST PDFGuidelines 2.0.

Tillämpning

BEAst PDF Guidelines är en anvisning med exempel för att underlätta och säkerställa kvaliteten när PDF:er ska skapas inför leverans av handlingar som ska granskas. Syftet är att underlätta:

 1. kontrollmätning
 2. granskning
 3. överlagring och jämförelse av ritningar
 4. att se linjer och detaljer på ritningar
 5. sökaning, markering och kontrollräkning i handlingar
 6. snabbare visning för att förenkla mobilt stöd
 7. skapande av hyperlänkar mellan handlingar och mellan handlingsförteckning och handlingar

Innehåll BEAST PDF guidelines 2.0

I standarden presenteras följande exempel på PDF-anvisningar i handlingar:

 1. Text i handlingsförteckning och handlingar.
 2. Korrekt namnsatta PDF-filer.
 3. Referenser i handlingar.
 4. Skalenliga ritningar och rätt roterade sidor.
 5. Korrekt linjebredd.
 6. Pappersstorlek.
 7. Ta bort vyportar.
 8. Dokumentegenskaper.
 9. Linjer och text som lager.
 10. Hatch.
 11. Undvik lägesförflyttning.
 12. Större översiktsplaner.

Kommentar: En "vyport" är en modellvy i ett CAD-program som används för visa en viss del av en modell på ritning. "Hatch" benämns "ytmarkering" i Bygghandlingar 90.

Exempel: 3. Referenser i handlingar

All information och referenser i handlingar samt alla andra typer av handlingar ska innehålla hela handlingsnumret; inga förkortningar eller intervall får användas. Texten i referenserna ska vara formaterade med likadana tecken som i filnamnet. Det ska vara samma ritningsnummer i handlingsförteckning som i namnrutan och i handlingens filnamn. Formateringen av ritningsnumrets delar åtskiljs med bindestreck (-) enligt svensk standard för ritningsnummer (SS 32271:2016).

Korrekt handlingsnummer är en kritisk faktor till att hitta rätt handling. Det får ej finnas oregelbundna referenser till handlingar. Detta för att sökning och hyperlänkning till handlingar och mellan handlingar ska fungera.

Referenser i handlingar enligt BEAst (exempel 3 i lista ovan)

(Figur: Referenser i handlingar enligt BEAst (exempel 3 i lista ovan))